Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 października 2012 12:53

Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Ełk w 2009 r. Gmina Ełk złożyła do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk”. W dniu 23.11.2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-28-046/09-00 projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk”  o numerze POIG.08.03.00-28-046/09, w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zjawisko wykluczenia wynika z braku warunków technicznych lub finansowych. Chcąc dać szanse zdolnym dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej  oraz osobom niepełnosprawnym 128 gospodarstw domowych uzyskało dostęp do Internetu w słabo zurbanizowanym terenie gminy Ełk. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczął się w dniu 23.01.2009 roku i zakończy się 31.12.2012 roku. Także koniec projektu „tuż tuż”.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 2 507 575,43 zł. Gmina Ełk na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 822 879,61 zł. Trwałość projektu wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2017 roku.

Poprawiony: piątek, 26 października 2012 13:00
 
Copyright © 2019 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusio - GMINA EŁK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.