Informacje o Projekcie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 30 października 2010 00:24

 

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion mieszkańców Gminy Ełk” realizowany był w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Powyższe Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Beneficjentami projektów w ramach wyżej wymienionego działania mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Organizatorem Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion mieszkańców Gminy Ełk” zgodnie z wytycznymi POIG 2007 - 2013 jest Gmina Ełk (JST).

 

Poprawiony: piątek, 26 października 2012 12:59
 
Copyright © 2019 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusio - GMINA EŁK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.