Informacji cd.. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 30 października 2010 00:46

Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym to wyrównanie szans rozwoju zwłaszcza ludzi młodych z małych miast i terenów wiejskich z ich rówieśnikami z dużych miast.

Stan informatyzacji społecznej na terenie gminy – obecnie między innymi poprzez słabo rozwinięte usługi internetowe, teren powiatu ełckiego i Gminą Ełk charakteryzują się dramatyczną sytuacją społeczno-ekonomiczną na tle województwa warmińsko mazurskiego. Tereny te zostały pominięte ze względu na swoją nieatrakcyjność ekonomiczną przez ogólnokrajowych operatorów. Usługi dostępu do Internetu są o bardzo niskiej przepustowości, a na większości obszarów objętych naszym projektem całkowicie nie występują. W zestawieniu z trudną sytuacją ekonomiczno – społeczną tworzy to barierę, która bez wsparcia celowych działań nigdy nie zostaną przełamane, wskazując potencjalną grupę abonentów (8 lat), Gmina zachęci dostawców Internetu do dotarcia na ten teren. - Realizacja projektu odpowiada potrzebom wybranych grup docelowych ze względu na to, że dla wszystkich uczestników biorących udział w projekcie stwarza możliwość dostępu do Internetu, mimo że barierą są wysokie koszty sprzętu komputerowego i opłaty za korzystanie z Internetu. Zaplanowane działania: - wybór operatora w wyniku przetargu (podłączenie użytkowników i koszty prac remontowych na budynkach gminy), - zakup sprzętu w wyniku przetargu, - badanie grupy pod względem zapotrzebowania na szkolenia – niezbędne w celu prawidłowej klasyfikacji i udział w szkoleniu,

- warsztaty użytkowników końcowych,

- promocja projektu,

- zapewnienie trwałości projektu – wszystkie powyższe działania są niezbędne w celu zrealizowania celu głównego projektu.

Poprzez realizacje projektu grupa docelowa zostanie włączona do społeczeństwa informacyjnego. Projekt nie generuje dochodu, wszystkie koszty uwzględnione w projekcie są konieczne do poniesienia w celu osiągnięcia rezultatu jakim będzie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ełk. Zaproponowane rozwiązania techniczne przeprowadzenia projektu na obszarach gminy Ełk muszą sprostać wymogom terenu. Jedyną opcją są wysokowydajne łącza sieci bezprzewodowych, które zapewnią szerokopasmowy dostęp do Internetu – co najmniej 2 Mbit/s do każdej stacji roboczej objętej programem. Założeniem jest wykorzystanie wydajnego pasma 5 GHz. Ważnym aspektem dostosowania rozwiązań do warunków jest zapewnienie aktualności technologicznej stacji roboczych dostarczonych wykluczonym.

Gmina na drodze przetargu wyłoni dostawcę bądź dostawców zapewniających pełną zgodność swoich produktów z założeniami organizacyjnymi i technicznymi realizacji projektu.

Poprawiony: środa, 20 lipca 2011 22:21
 
Copyright © 2019 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusio - GMINA EŁK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.