Tak to było ...
Jak zaczynaliśmy projekt PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 30 października 2010 00:48

Jak zaczynaliśmy projekt

Główne cele

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zjawisko wykluczenia wynika z braku warunków technicznych lub finansowych. Dzięki realizacji projektu 128 gospodarstw domowych uzyskało dostęp do Internetu w słabo zurbanizowanym terenie gminy Ełk. Skutki realizacji projektu zachowają trwałość przez cały wymagany okres.

Cel główny projektu jest zgodny z celem działania 8.3 POI G, cele szczegółowe zostały określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu. Z uwagi na to, że określenie celów stanowi podstawę do przeprowadzenia dalszej oceny (zarówno finansowej jak i ekonomicznej) zostały one tak formułowane, aby jasno wskazywały, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu projektu. Szczegółowe cele projektu:

- dostarczenie wybranej grupie spełniającej określone kryteria (w tym dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby niepełnosprawne) stacji roboczych z zainstalowanymi aplikacjami biurowymi oraz z systemami bezpieczeństwa sieciowego: antywirus, antyspam, Internet security. Będzie to podstawowe narzędzie do korzystania z Internetu.

- badanie grupy docelowej pod względem doboru szkoleń – ze względu na to, że grupa docelowa może być bardzo zróżnicowana pod względem wieku oraz wiedzy informatycznej, potrzebne było sprecyzowanie ich potrzeb z zakresu szkoleń aby je wykorzystać jak najlepiej. W wyniku realizacji powstały raporty klasyfikacji poszczególnych osób do grup warsztatowych. Na podstawie tego dokumentu powstały agendy treningów i szkoleń.

 - realizacja szkoleń i warsztatów – szkolenia są niezbędne i wykorzystywane wyłącznie w realizacji projektu. Uczestnicy szkoleń zostali przyporządkowani do różnych grup, z uwzględnieniem wyników badania. Taki podział gwarantuje lepszą realizację celu. Każdy uczestnik po zakończeniu otrzymał certyfikat zakończeniu kursu.

- w szkoleniach uczestniczyły osoby niepełnosprawne. 

- w wyniku doboru grupy docelowej, która rozmieszczona jest na terenie Gminy Ełk oraz w wyniku analizy warunków topograficznych, została stwierdzona potrzeba adaptacji fragmentów dachów budynków należących do Gminy Ełk w celu prawidłowego zainstalowania na nich konstrukcji wsporczych do urządzeń użytkownika końcowego. Często stan techniczny budynków rodzin użytkowników końcowych nie pozwala na montaż urządzeń podłączeniowych, w związku z tym istnieje potrzeba wykorzystania w tym celu budynków należących do Gminy Ełk.

Poprawiony: środa, 20 lipca 2011 22:46
 
Ankiety PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 lipca 2011 23:02

ANKIETY

PROGRAMU 8.3 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW GMINY EŁK

 

W ramach programu 8.3 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ełk przeprowadzono ankiety.

Celem przeprowadzenia badania było zdiagnozowanie środowisk wiejskich po kątem zapotrzebowania na szkolenia z branży informatycznej, oraz przeanalizowanie poziomu wiedzy komputerowej uczestników kursów. Zgromadzono też informacje na temat poziomu życia bezpośrednich uczestników programu oraz ich rodzin, statusu majątkowego, wykształcenia, zainteresowań, hobby, wynikow w nauczaniu dzieci, przynależności do kółek zainteresowań, klubow sportowych, ilości osób pracujących, patologii w rodzinie typu alkoholizm, narkomania, typu zabudowy czy układu mieszkania, oraz wyposażenia w media, czy stopnia niepełnosprawności.

Przeprowadzono spotkania z każdą z 128 rodzin gdzie wytypowano osoby chętne do uczestnictwa w kursach, które podzielono na grupy wiekowe oraz pod względem posiadanej wiedzy z zakresu obsługi komputera, podstawowych programow użytkowych, korzystania z Internetu. Powstały w ten sposób cztery duże grupy oraz jedna dwuosobowa – kursanci o wysokim stopniu wiedzy informatycznej.

W każdej grupie znajdują się osoby niepełnosprawne, dla ktorych były zapewnione szczególne warunki szkoleń z uwagi na stopień upośledzenia-osoby z wadami wzroku (skrócenie czasu pracy przed monitorem oraz powiększenie literek i ikon), osoby z epilepsją (większe przerwy), niedosłyszący (słuchawki), dializowani (terminy zgodne z harmonogramem zabiegow), z problemami kardiologicznymi (częste przerwy i ćwiczenia oddechowe), z lekkim upośledzeniem.

W grupach osoby podzielono:

• 18-38 lat, poziom średnio zaawansowany grupa A (19 osób),

• 6-10 lat, poziom podstawowy grupa B (15 osób),

• 22-62 lata, poziom podstawowy grupa C (36 osób),

• 10-17 lat, poziom średnio zaawansowany D (56 osób),

• 18-20 lat, poziom wysoko zaawansowany E (2osoby).

Poprawiony: środa, 20 lipca 2011 23:11
 
Szkolenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 20 lipca 2011 21:42

Szkolenia komputerowe realizowane w ramach Projektu organizowane były przez firmę FAN-TEX A.G. Hirsztritt z siedzibą w Ełku, która wygrała przetarg na realizację przyłączy internetowych, dostawę komputerów oraz organizację szkoleń.

Szkolenia komputerowe odbyły się w dniach 29 maja – 05 września 2010 roku w pracowniach komputerowych zlokalizowanych na terenie miasta Ełku. Uczestniczki/uczestnicy szkoleń pochodzili z terenu całej Gminy Ełk. Wszyscy kursanci mieli zapewniony dojazd autokarowy na szkolenie, wyżywienie, całodzienną opiekę przez wykwalifikowaną kadrę oraz powrót do miejsca zamieszkania. 

Uczestniczki/uczestnicy szkoleń zostali przypisani do grup szkoleniowych na podstawie przeprowadzonej ankiety. W wyniku przeprowadzonej analizy ankiet powstało w I turze 8 grup szkoleniowych oraz w II turze 7 grup szkoleniowych, odpowiednio dobranych pod względem wieku i poziomu wiedzy.

Po zakończeniu szkoleń kursanci otrzymali certyfikaty.

Poprawiony: środa, 20 lipca 2011 23:01
 


Copyright © 2019 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusio - GMINA EŁK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.